Corona virus

UPDATE 10-6-2020

Zomerkampen 2020 afgelast.

Meer over dit besluit leest in de brief van het bestuur, verzonden aan de ouders en leden. Klik hier voor de download.

Zaterdag opkomsten.

Fysieke opkomsten zijn weer mogelijk maar onder strikte voorwaarden. Afgelopen weken heeft de groepsleiding en bestuur hier invulling aan proberen te geven en zijn er binnen de groep afspraken gemaakt. Omdat de afspraken en beslissingen per speltak verschillen, informeren we u per speltak via e-mail.

Bindend zijn de richtlijnen van de gemeente Bergen op Zoom en van Scouting Nederland. Waarbij die van de gemeente leidend zijn. Wij vragen onze  leden dan ook deze richtlijnen goed door te lezen en zich daar aan te houden. De gemeente zal handhavend optreden met boetes en uiteindelijk sluiting, iets wat we allemaal willen voorkomen en bovenal natuurlijk gezond blijven. Hieronder de richtlijnen:

Richtlijnen van gemeente Bergen op Zoom

Doelgroep: herstart sportactiviteiten voor jeugd 4-12 én/of 13-18 jaar.
Locatie: als gast op de locaties van buitensportverenigingen of in de openbare ruimte.

Voorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor herstarten

 • Eén persoon is altijd op de accommodatie aanwezig wanneer gesport wordt. Deze persoon (“met geel/ oranje hesje”) ziet toe op naleving van de richtlijnen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de gehele vereniging en zijn gebruikers.
 • Tijdens openstelling zichtbare toegangscontrole aan de ingang/poort met hesje. Toegang bij de ingang/poort wordt er gecontroleerd op leeftijd van sporters, geen ouders, ziekteverschijnselen. Op het moment dat toegangscontroleur er niet is moet poort afgesloten zijn.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte moet het duidelijk
  zichtbaar zijn dat het gaat om een georganiseerde sport of beweeg activiteit van een erkende sportaanbieder (clubtenue of beachflag).
 • Kleedruimtes, toiletvoorzieningen en kantines blijven gesloten.
 • Accommodatie moet voldoende ruimte hebben om 1,5 m afstand onderling in acht te kunnen nemen.
 • Groepsgrootte maximaal 20 kinderen per trainer. Bij meerdere groepen moet er voldoende afstand zijn tussen de groepen.
 • Trainer houdt minimaal 1,5 meter afstand tot sporters.
 • Inrichten van rijroutes, kiss and ride stroken en fiets parkeergelegenheid.
 • Verantwoordelijk voor aanwezigheid van handpompjes. Per trainer is een
  handpompje beschikbaar.
 • Organisatie is verplicht sportmateriaal bij het wisselen van een groep te
  desinfecteren.
 • Zorg voor voldoende wisseltijd tussen groepen die gebruik maken van hetzelfde veld, zodat er gedoseerd een toe- en afvoer ontstaat op het veld. Mogelijk looproutes inrichten.
 • Zorg voor bereikbaarheid/aanwezigheid van EHBO en/of AED.
 • Bij voorkeur alleen sporten op kunstgrasvelden. Indien niet mogelijk dan vooraf afstemming met beheer i.v.m. gepland groot onderhoud aan alle
  natuurgrasvelden.
 • Mogelijk sportinventaris (matten, hoepels etc) wordt ter beschikking gesteld door de afdeling verhuur van de gemeente Bergen op Zoom. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De vereniging is bij bruikleen verantwoordelijk voor vermissing of schade. Groot inventaris wordt niet uit de binnensportaccommodaties geleend.

Spelregels voor ouders en kinderen

 • Kinderen dienen zich thuis om te kleden, zelf (zonder ouders) naar de locatie
  komen of worden afgezet door een begeleider waarbij het aantal contacten op een ‘kiss & ride’ moet worden beperkt.
 • Ten hoogste 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig om (onnodige) groepsvorming te voorkomen.
 • Voor & na de training handen wassen (onder verantwoordelijkheid van ouders).
 • Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings
  etc.) voor de kinderen tot 12 jaar geldt dat zij ‘sporttechnisch’ contact mogen
  hebben. Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen helemaal geen contact hebben.
 • Je mag alleen komen als je klachtenvrij bent.
 • Het is verboden om vooraf of na afloop op locatie te blijven hangen.
 • Ouders en of supporters zijn niet toegestaan.
 • Spugen is verboden.

Richtlijnen van Scouting Nederland
Dit is een advies van Scouting Nederland. De richtlijnen die jouw gemeente geeft blijven leidend.

De 4 belangrijkste punten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Bevers en welpen hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: pas het programma aan.
 • Geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen.
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.

De punten die wijzigen vanaf 11 mei:

 • Er kunnen weer opkomsten plaatsvinden voor alle leden. De opkomsten zijn in de buitenlucht en bewegen staat centraal. Dat betekent dat ook de leden van 18 jaar en ouder weer naar Scouting kunnen.
 • Organiseer voor 18+ alleen buitenactiviteiten gericht op sport en bewegen.
 • In principe geen fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen, klusdagen, trainingen enzovoorts. Tot 1 juni geldt: vraag je af of het noodzakelijk is om in een groep samen te komen.

De punten die wijzigen vanaf 1 juni:

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers met maximaal 30 personen en met 1,5 meter afstand zijn toegestaan. Zowel binnen als buiten. Denk aan vergaderingen, klusdagen, trainingen enzovoorts. Blijf nagaan of fysiek bij elkaar komen écht nodig is en benut de goede ervaringen met online bijeenkomsten.
 • Opkomsten voor jeugdleden blijven buiten plaats vinden.
 • Onderhoud van boten (binnen en buiten) is toegestaan, waarbij steeds 1,5 meter afstand tot elkaar van toepassing is. Dit bepaalt ook het aantal leden, tot een maximum van 30 personen.

De punten die wijzigen vanaf 1 juli:

 • Het maximum aantal personen bij bijeenkomsten wordt 100 personen. Nog altijd geldt: houdt 1,5 meter afstand en vermijd drukte, dus is een fysieke bijeenkomst écht nodig?
 • De Scoutinglabel- en kampeerterreinen met sanitairvoorzieningen en stromend water kunnen weer open.
 • Het openen van de terreinen betekent niet dat zomerkampen en/of groepskamperen mogelijk zijn. Wacht hiervoor het besluit van 1 juni af.