Plusscouts

Dit zijn de P&P’ers ouder dan 18 jaar: Bij de plusscouts kan leiding, een bestuurslid of een gewoon lid zitten (maar niet alle meerderjarige P&P’ers zijn plusscout). Onze plusscouts zijn in 2016 ontstaan door het oprichten van de plusscouts en de Roverscouts daarin op te nemen. Het beste van twee werelden dus! Als programma doen ze lekker hun eigen ‘volwassen’ scouting-ding. Ook helpen zij de groep met allerlei facilitaire zaken, zoals
klussen, pionier hout op orde houden of het voorbereiden van een
groepsactiviteit. En.. de plusscouts zijn onze vaste afvaardiging op
scoutingfeestjes! De plusscouts hebben geen teamleider maar een
voorzitter.

-Draaitijden: 1 keer per maand (’s avonds)

Voorzitter Plusscouts
Naam: Maarten van den Helder

Voor meer info : Contact