Lidmaatschap

        

De groep is opgebouwd uit verschillende speltakken: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Plusscouts. Wat elke speltak precies inhoud kan onder het gelijknamige kopje in het menu gevonden worden of klik op de badge van de speltak..

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen na een proefperiode van 3 kijkdagen lid worden van de vereniging Scouting Petrus en Paulus. Om te komen kijken klik dan hier, Scoutsonline(sol), het gegevens systeem van scouting Nederland. Voor de inschrijving na de proefperiode kan u samen met de teamleider uw gegevens verder invoeren in sol of het inschrijfformulier (pdf) downloaden, invullen, ondertekenen en bij de teamleider van de betreffende speltak inleveren. Het nieuwe lid wordt in sol, tevens onze ledenadministratie, opgenomen en op dat moment led van onze vereniging en scouting Nederland. Deze aanmelding wordt via een e-mailbericht bevestigd met daarin het scoutingnummer dat aan het lid is toegekend, hiermee kan zich aanmelden bij sol en uw gegevens inzien en wijzigen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.

Aan nieuwe leden van 18 jaar of ouder wordt om een bewijs van goed gedrag, officieel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), gevraagd. Deze moet door de vereniging worden aangevraagd. De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed.

Alle leden, behalve leidinggevenden en bestuur, dienen contributie te betalen vanaf het moment dat ze binnenkomen totdat ze de groep weer verlaten. De contributie is voor elk lid hetzelfde en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de teamleider van de speleenheid waar men lid van is. Hierbij moet een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand in acht genomen worden.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen alle contributieverplichtingen te zijn voldaan. Mochten deze verplichtingen niet zijn voldaan houdt de vereniging een vordering van de openstaande bedragen op het voormalig lid dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Voor vragen over de contributie: stuur een bericht aan de penningmeester