Contributie en Kampgeld

 

Contributie lidmaatschap

ContributieNa de proef periode(3 kijkdagen) gaat de contributie in. Wij innen middels een automatische incasso. Dit geschied door inschrijving in SOL, de leden administratie van Scouting Nederland waar u ook toegang toe heeft. Uitschrijven kan weer middels een email naar de teamleider en penningmeester. Hou rekening met een opzeg termijn van 1 maand voor het einde van het kwartaal, de contributie loopt door tot einde van het kwartaal.

Voor 1 januari 2022 bedraagt de contributie €30,- per kwartaal. Jaarlijks volgt een verhoging van €4,-, oftewel een jaarlijkse kwartaal verhooging van €1,-. De komende jaren is de kwartaal contributie dus als volgt :

  • 2022 €30,- per kwartaal
  • 2023 €31,- per kwartaal
  • 2024 €32,- per kwartaal
  • 2025 €33,- per kwartaal

Zomerkamp

Voor deelname aan zomerkamp zijn de kosten per speltak verschillend. Dit heeft te maken met de duur van het kamp en de huur van de accommodatie. Kampgeld wordt betaald na inschrijving voor kamp. Meestal is dit een maand voor het einde van het seizoen, eind mei.

Contributie verhoging besluit

Helaas zijn we per 1 januari 2022 genoodzaakt om de contributie van onze vereniging te verhogen, dit komt door:

  • Hogere, steeds oplopende kosten, w.o: huur, verzekeringen, contributie Scouting Nederland, etc.
  • Verminderen van subsidie door gemeente (dat wordt de grootste uitdaging de komende jaren) -10 % voor het komende jaar.
  • Verwachting dat de subsidie op termijn nog lager wordt of zelfs wegvalt. Gedeelte op te vangen door contributie en overig deel door andere inkomensbronnen.

De verhoging bedraagt vanaf het eerste kwartaal 2022 EUR 30,- per kwartaal. Dit is een verhoging van EUR 1,– per maand, dat uitkomt op EUR 3,- per kwartaal.

Daarnaast gaan we een structurele verhoging van EUR 4,– per jaar doorvoeren vanaf 2023. Dit betekent vanaf januari 2023 een kwartaal contributie van EUR 31,- en in 2024 van EUR 32,-, enz..

Graag willen we u erop attenderen dat we een vereniging zijn zonder winstoogmerk. 

We binnen onze vereniging alleen met vrijwilligers werken, zowel in leiding als bestuurstaken. We zoveel mogelijk geld naar onze leden laten terugvloeien, na betaling van onze gebruikelijke vaste lasten. 

Dat het zomerkampgeld jaarlijks wordt bepaald n.a.v. de begroting door de speltakken en los staat van onze contributie. 

We doen er alles aan om onze kosten zo laag mogelijk te houden, de contributie niet te hoog te laten oplopen, maar wel marktconform (op gelijke voet met andere scoutingverenigingen) te blijven om een gezonde vereniging te blijven.

We vertrouwen op uw begrip.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan vernemen wij het graag. U kunt ons altijd bereiken via ons mailadres: penningmeester@scpp.nl 

We begrijpen dat de verhoging niet voor iedereen zomaar gedragen kan worden, mocht u hierdoor in de problemen komen dan verzoek ik u ten eerste contact op te nemen met uw gemeente. Via onderstaande link komt u op een site terecht die u een ingang kan geven waar u terecht kunt voor uw vragen en benodigde hulp.
“Voor ouders | Jeugdfonds Sport & Cultuur” https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Natuurlijk zijn we ook altijd bereid om persoonlijk met u in gesprek te gaan.