Contributie en Kampgeld

 

Contributie lidmaatschap

ContributieDe contributie voor het lidmaatschap proberen we altijd zo laag mogelijk te houden. Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op enige subsidie van de Gemeente Bergen op Zoom. Ook zijn er nog onze sponsoren en “vrienden van Scouting Petrus en Paulus” die vaak bijdragen voor speciale projecten en/of ons doorlopend steunen. Dankzij hen kunnen we scouting toegankelijk houden voor iedereen.

Na de proef periode(3 kijkdagen) gaat de contributie in. Wij innen middels een automatische incasso. Dit geschied door inschrijving in SOL, de leden administratie van Scouting Nederland waar u ook toegang toe heeft. Uitschrijven kan weer middels een email naar de teamleider en penningmeester. Hou rekening met een opzeg termijn van 1 maand voor het einde van het kwartaal, de contributie loopt door tot einde van het kwartaal.

Voor elk lid bedraagt de contributie €27,- per kwartaal.

Zomerkamp

Voor deelname aan zomerkamp zijn de kosten per speltak verschillend. Dit heeft te maken met de duur van het kamp en de huur van de accommodatie. Kampgeld wordt betaald na inschrijving voor kamp. Meestal is dit een maand voor het einde van het seizoen, eind mei.