Bestuur

Functie bestuur

Bestuur logoHet bestuur van de vereniging heeft zich tot doel gesteld om deze vereniging te kunnen blijven continueren. Dat doen zij o.a. door:

  • Het behartigen van materiele en financiële belangen van de vereniging.
  • Het beheren en verkrijgen van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het scouting spel in de vereniging.
  • Mogelijkheden te scheppen voor scholing van de speltakleiding om zo kwalitatief goede begeleiding van de jeugdleden te kunnen blijven continueren.

Kortom het bestuur draagt zorg voor het kunnen uitvoeren van het spel van verkennen door de leden en leiding van de vereniging.

Bemoeit het bestuur zich dan ook inhoudelijk met het spel aanbod aan de kinderen? Nee, Scouting is een spel voor en door kinderen gespeeld. Zij beslissen dus zelf in samenspraak met hun eigen stafleden wat zij voor activiteiten ondernemen. En zolang deze niet in strijd zijn met de normen en waarden zoals we die in de maatschappij geaccepteerd hebben zal het bestuur in principe niet ingrijpen.

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leiding teams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen.

Wie zitten er in het bestuur?

De mensen die in het bestuur zitten zijn allemaal vrijwilligers. Dit betekent dat zij hun bestuurswerkzaamheden naast hun dagelijkse bezigheden doen. Hier gaat soms veel tijd in zitten. Onderhoud van taken en materieel, problemen met de gemeente, begrotingen rond krijgen kosten de bestuursleden soms veel tijd. Het verenigingsbestuur is samengesteld uit oud leden en ouders van (oud)jeugdleden en bestaat uit 6 personen.

Dhr. F. Vriens voorzitter
Mvr. M. Peters vice-voorzitter
Mvr. Mi. de Kock secretaris
Dhr. R. van Looij penningmeester
Mvr. Mo. de Kock groepsbegeleider
Dhr. J. Aerts lid